அன்பான பிரித்தானிய வாழ் காரை மக்களே, காரை நலன்புரிச்சங்கத்தின் “காரைக் கதம்பம் 2020” பொங்கல்விழா எதிர்வரும் February மாதம்...
“வடக்கு மாகாணத்திலிருந்து பல்கலைக்கழகத்திற்குத் தெரிவுசெய்யப்பட்ட மாணவர்களுகான இலண்டன் இந்துக் கோவில்களின் அமைப்பின் புலமைப்பரிசில் – 2020” திட்டத்திற்கு காரைநகரில்...