காரைநகர் மக்களுக்கு சேவையாற்றும் எமது பிரித்தானிய காரை நலன்புரிச்சங்கம், கீழ்வரும் செயல்திட்டங்களை துரிதகதியில் காரைநகரில் செய்ய முடிவு செய்துள்ளது....
இலங்கையில் நிலவும் பொருளாதார நெருக்கடி மருத்துவ சேவைகளையும் பாதித்து வருவதை காணக்கூடியதாக உள்ளது. அதனால் எமது சங்க உண்டியல்...
எமது காரைநகரை சேர்ந்த புற்றுநோய் மருத்துவ நிபுணர் மருத்துவர் நடராஜா ஜெயகுமாரன் அவர்கள், தெற்காசிய நாடுகள் கூட்டமைப்பின் புற்றுநோயியல்...