எமது சங்கத்தின் வருடாந்த காரை கதம்பம் வழமைபோல் இம்முறையும் சிறப்பாக இடம்பெற இருக்கிறது. இம்முறை விசேடமாக காரைநகர் நூற்றாண்டு...
காரைநகர் இந்துக் கல்லூரி பழைய மாணவர் சங்கம், காரைநகர் இந்துக்கல்லூரி மைதானத்தின் சுற்றுமதில் அமைப்பதற்கு எம்மிடம் நிதி அனுசரணையை...
அனைவரின் எதிர்பார்ப்பிற்கு ஏற்ப, எமது சங்கத்தின் விளையாட்டு நிகழ்வு,காரை சங்கமம் 2023, வரும் ஆகஸ்ட் 12 ம் திகதி...