அன்பான பிரித்தானிய வாழ் காரை மக்களே, காரை நலன்புரிச்சங்கத்தின் “காரைக் கதம்பம் 2020” பொங்கல்விழா எதிர்வரும் February மாதம்...
எமது சங்க நிர்வாக உறுப்பினர்கள், சங்க நிர்வாக நடவடிக்கைகளில் தன்னார்வலர்களாக ஈடுபடுகிறார்கள். எந்தவித கொடுப்பனவுகளும் இன்றி, சங்கத்தின் நோக்கத்தை...
“உண்டியல்கள் மூலம் எமது சங்கத்தால் சேகரிக்கப்படும் நிதி, இலங்கை வடமாகாணத்தின் சுகாதார சேவைகளுக்கு ஒதுக்கப்படுவது யாவரும் அறிந்ததே.” குறிப்பாக...