அன்பான பிரித்தானியா வாழ் காரைநகர் மக்களே, எமது விளையாட்டு விழா சிறக்க உங்கள் அனைவரினதும் வருகை முக்கியம் ஆகிறது....