திகதி: 08-07-2018 (ஞாயிற்றுக்கிழமை)

நேரம்: காலை 10 முதல் மாலை 4 மணி வரை

இடம்: Staines Rugby Football Club (Opposite Nakshatra Function Hall) Snakey Lane (Previously Feltham Hill Road), Feltham, TW13 7NB

தொடர்புகளிற்கு:

நாதன் (07944232014)

அருணன் (07791836281)

மின்னஞ்சல்:info@karainagar.org

 

 

Date: 08/07/2018 (Sunday)

Time: 10am to 6pm

Venue: Staines Rugby Football Club (Opposite Nakshatra Function Hall)
Snakey Lane (Previously Feltham Hill Road)
Feltham,
TW13 7NB

Contact:

Nathan: 07944232014

Arunan: 07791836281

E-mail: info@karainagar.org