காரைச் சங்கமம் 2017 புதிய இடத்தில் புதுப் பொலிவுடனும் புதியவர்களின் வருகையுடனும் சங்கமித்தது

 

பிரான்ஸ், சுவிஸ் மற்றும் ஜெர்மனி நாடுகளில் இருந்து அதிதிகள் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தார்கள்.

 

 

மேலதிக புகைப்படங்கள் வெகுவிரைவில்…..

 

Leave a Reply