வருடாந்த  பொதுக்கூட்டம் 26-10-14 / Annual General Meeting 26-10-14

 

 

எதிர்வரும் October மாதம் 26ம் திகதி ஞாயிற்றுக்கிழமை பிற்பகல் 02:30 மணியளவில் Council Committee Room 5, Harrow Council, Civic Centre, Station Road, Harrow, HA1 2UX எனும் மண்டபத்தில், பிருத்தானிய காரை அபிவிருத்தி சபையின் வருடாந்த  பொதுக்கூட்டம் இடம்பெறவுள்ளது.  இக் கூட்டத்திற்கு அனைத்து அங்கத்தவர்களையும் தவறாது சமூகம் அளிக்குமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம்.

 

 

மேலும் எமது சங்க வளர்ச்சிக்கான ஆரோக்கியமான கருத்துக்கள், வினாக்களை தாங்கள் அளவளாவ விரும்பினால் தயவு செய்து அவற்றை நிர்வாக சபைக்கு 7 நாட்களுக்கு முன்னர் எழுத்து மூலமோ, அல்லது தொலைபேசி மூலமோ அறியத்தருமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம். அத்துடன் எதிர்வர இருக்கும் புதிய நிர்வாகசபை தெரிவுக்குழுவில் தாங்களும் ஒரு சிறு மணித்துளிகளை சங்க முன்னேற்றத்தின் பயனுக்காக அர்ப்பணித்து பங்காற்ற விரும்பின் தயக்கமின்றி முன்வருமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம்.

 

நிகழ்ச்சி நிரல் – Agenda

1 ) வரவேற்புரை –  தலைவர் /    Welcome speech – President
2 ) வருடாந்த அறிக்கை – செயலாளர் /    Annual Report – Secretary
3 ) தனாதிகாரி வருடாந்த அறிக்கை /    Treasurer Report

4)  எதிர்கால திட்டங்கள் – அது பற்றிய நிதி ஒதுக்கீடுகள், ஏனைய /    Future project and fund allocations

6 ) காரைக் கண்ணோட்டம் – கருத்து பரிமாற்றம் /    Karai View and Question / Answer session

7)  புதிய நிர்வாக‌ குழு அங்கத்தவர்கள் தெரிவு /    Election of New Committee

8)  வேறு விடையங்கள் /    Any other Business

Click here for newsletters http://www.karainagar.org/publications/

 

KWS _UK

3rd Oct 2014