காரை கதம்பம் 2020 22-02-2020 அன்று Preston Manor High School, Carlton Avenue East, Wembley, Middlesex, HA9 8NA எனும் இடத்தில் நடந்தது அனைவரும் அறிந்ததே.


எமது நிகழ்வுகளை காணொளியில் கண்டு களியுங்கள். காணொளியில் எமது இளையோரின் திறமைகளையும் நீங்கள் காணலாம்.


பகுதி 1


பகுதி 2


பகுதி 3


பகுதி 4


பகுதி 5 – பரிசில் வழங்கலும் கௌரவிப்பும்


நன்றி

பிரித்தானிய நலன்புரிச்சங்கம்