அன்பான பிரித்தானிய வாழ் காரை மக்களே,


காரை நலன்புரிச்சங்கத்தின் “காரைக் கதம்பம் 2020” பொங்கல்விழா எதிர்வரும்

February மாதம் 22 ம் திகதி சனிக்கிழமை,

மாலை 5 : ௦0 மணிக்கு 

Preston Manor High School, Carlton Avenue East, Wembley, Middlesex, HA9 8NA 

நடைபெறவுள்ளது.


காரை கதம்பம் 2020 : 22 – 02 – 2020.


அனைவரும் வருக……


விறுவிறுப்பான தற்காலத்திற்கு தேவையான தலைப்புடன் ஒரு கருத்துக் களம் உங்களுக்காக காத்திருக்கிறது.காரை கதம்பதில் என்ன இருக்கும்…..

ஒரு மீட்டலுடன் கூடிய, உங்களுக்கான வரவேற்பு ….

நன்றி…

பிரித்தானிய காரை நலன்புரிச்சங்கம்