மேற்படி மன்றத்தின் பொதுக் கூட்டம் 02/12/2018 அன்று பிற்பகல் 02.30 மணியளவில் The Brahmin Society of North London, 128 East Lane, Wembley, Middlesex HA0 3NL எனும் மண்டபத்தில் சுமுகமான முறையில்  நடைபெற்றது. திரு .S .கோணேசலிங்கம் தலைமையில்  ஆரம்பமானது. தொடர்ந்து  தலைவர் அறிக்கை, செயலாளர் அறிக்கை , பொருளாளர் அறிக்கைகள் முறையே சபையினர் முன்வைக்கப்பட்டு சபையினரால் ஆமோதிக்கபட்டது.

 

அடுத்து புதிய நிர்வாகத்தெரிவுக்காக  நிர்வாகம் உத்தியோக பூர்வமாக கலைக்கப்பட்டு மீழ் தெரிவுக்காக போஷகர் திரு P . தவராஜா அவர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டு, கீழ் அமைந்தவாறு நிர்வாகம் சபையினரால் தெரிவுசெய்யப்பட்டது.

 

Annual General Meeting of Karai Welfare Society (UK) 2018

The general meeting of 2018 was held on the 02/12/2018 at 02.30pm at The Brahmin Society of North London, 128 East Lane, Wembley, Middlesex HA0 3NL. The meeting was commenced by a prayer recited by Mr Thanapalan, followed by President Mr S Koneshalingam’s speech. The Secretary and the Treasurer’s reports for the year 2018 were presented and approved by the members present. The administration was officially dissolved and handed over to Patron Mr Paramanathar Thavarajah, followed by election of a new office by the members present. We here-forth present the new committee of Karai Welfare Society UK for the year 2019. We look forward to working alongside you to repay our ancestral home.

 

Executive committee / Officers :

President :                   Mr Murugesu Yogarajah

Vice President :           Mr Kumarasamy Vigneswaran

Secretary :                   Mr Somasuntharam Sivapathasuntharam

Assistant Secretary :   Dr Oshini Shivakumar

Treasurer :                  Mr Rajendran Tharsan

Assistant Treasurer :   Mr Nadarajah Pirabakaran

 

Committee members:

Mr Ponniah Gnananandan

Mr Kandiah Rajaratnam

Mrs Chitra Sarvananthan

Mr Nadarajah Ravindran

Miss Thilaka Moorthy

Mrs Monogary Arulpragasam

Mrs Rathivathana Saravanabavan

Mrs Annaluxmy Satkunarajah

Mr Kandiah Parameswaran

Mr Thiyagarajah Thanapalan

Mr Shanmuganathan Shanmugarajah

 

Patrons:

Mr Vinasithamby Nagendran

Mr Paramanathar Thavarajah

Mr Sivasubramaniam Konesalingam

 

Senior Citizen of KWS-UK:

Mr Rajanayagam Suntharathasan