பிரித்தானியா காரை நலன்புரிச் சங்கத்தின் வருடாந்த பொதுக் கூட்டம் 2017

 

மேற்படி மன்றத்தின் பொதுக் கூட்டம் 18/02/2018 அன்று காலை 10:30 மணியளவில் Kachhia Samaj (UK) Limted, Mount Pleasant, Wembley. Middlesex HA0 1SH எனும் இடத்தில் அமைந்துள்ள மண்டபத்தில் சுமுகமான முறையில்  நடைபெற்றது. திரு.K . ஒப்பிலாமணி அவர்களின்  தேவாரத்துடன் தலைவர் திரு .S .கோணேசலிங்கம் தலைமையில்  ஆரம்பமானது. தொடர்ந்து  தலைவர் அறிக்கை, செயலாளர் அறிக்கை , பொருளாளர் அறிக்கைகள் முறையே சபையினர் முன்வைக்கப்பட்டு சபையினரால் ஆமோதிக்கபட்டது.

 

 

அடுத்து புதிய நிர்வாகத்தெரிவுக்காக  நிர்வாகம் உத்தியோக பூர்வமாக கலைக்கப்பட்டு மீழ் தெரிவுக்காக போஷகர் திரு. R. சுந்தரதாசன் அவர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டு, கீழ் அமைந்தவாறு நிர்வாகம் சபையினரால் தெரிவுசெய்யப்பட்டது.

 

புதிய நிர்வாக உறுப்பினர்கள் விபரம் பின்வருமாறு :-

தலைவர்             —       திரு .S .கோணேசலிங்கம்
உப தலைவர்      —       திரு .S. அருணன்
செயலாளர்         —       Dr. S. ஓஷினி

உப செயலாளர்   —      திரு .S .சிவபாதசுந்தரம்
பொருளாளர்       —      திரு .B .கஜேந்திரன்
உப பொருளாளர் —      திரு . P . ஞானாநந்தன்
நிர்வாகசபை உறுப்பினர் :-
1) Dr .K .சந்திரசேகரம்
2) திருமதி . C .சர்வானந்தன்
3) திரு. K .ராஜரட்ணம்
4) திரு. K .விக்கினேஷ்வரன்
5) திரு .M. யோகராஜா
6) திரு. N. ரவீந்திரன்

7)  திரு. S. பஞ்சாட்ச்சரம்
8) திரு  S. சிவராஜா

9) திரு. T.தேவானந்தம்

 

போஷகர்கள்: 
1) திரு R .சுந்தரதாசன்
2) திரு P . தவராஜா

3) திரு V. நாகேந்திரன்

 

நன்றி,

நிர்வாகம்

பிரித்தானியா காரை நலன் புரிச் சங்கம்

 

 

 

 

 

Annual General Meeting of Karai Welfare Society (UK) 2017

 

The general meeting of 2017 was held on the 18/02/2018 at 10.30am at the Kachhia Samaj (UK) Limted, Mount Pleasant, Wembley. Middlesex HA0 1SH . The meeting was commenced by a prayer recited by Mr K Oppilamany, followed by President Mr S Koneshalingam’s speech. The Secretary and the Treasurer’s reports for the year 2017 were presented and approved by the members present.                 The administration was officially dissolved and handed over to Patron Mr Sundaradasan, followed by election of a new office by the members present. We here-forth present the new committee of Karai Welfare Society UK for the year 2018. We look forward to working alongside you to repay our ancestral home.

President :                    Mr Sivasubramaniam Konesalingam
Vice president :           Mr Arunan Suntharathasan
Secretary :                    Dr Oshini Shivakumar
Assistant secretary :    Mr Somasuntharam Sivapathasuntharam
Treasurer :                   Mr Kajendran Balasubramaniam
Assistant treasurer :    Mr Ponniah Gnananandan

Committee members:
Dr Kasipillai Sandrasegaram
Mrs Chitra Sarvananthan
Mr Kandiah Rajaratnam
Mr Vigneswaran Kumarasamy
Mr Murugesu Yogarajah
Mr Nadarajah Ravindran
Mr Sivanantharasa Panchadcharam
Mr Sivasambu Sivarajah
Mr Thambirajah Thevanantham

Patrons:
Mr Paramanathar Thavarajah
Mr Rajanayagam Suntharathasan
Mr Vinasithamby Nagendran

 

With regards,

KWS(UK) Committee