பிருத்தானியா காரை நலன் புரிச் சங்கத்தின் முக்கிய ஸ்தாபகர்களில் ஒருவரும், சங்கத்தின் கடந்த கால   தலைவர், செயலாளரும், மற்றும்...
 கனடா காரை கலாச்சார மன்றம் லண்டன் காரை நலன்புரிச்சங்கம் ஆகியவற்றின் அனுசரணையுடன் மாணவர் கௌரவிப்புவிழா   கனடா காரை...
பிருத்தானிய காரைநலன்புரிச்சங்கத்தின் பொங்கல்விழாவான “காரைக் கதம்பம் 2013 ” எதிர்வரும் வருடம் மாசி மாதம் 2 ம் திகதி...