வர இருப்பவை

எமது சங்கத்தினால் மேற்கொள்ளப்படும் ஒன்றுகூடல் நிகழ்வுகளுக்கு மேலதிகமாக, பிரித்தானியாவில் வாழும் காரைநகர் மக்கள் தாங்களாகவே ஒருங்கிணைத்து சில ஒன்றுகூடல்...
எமது சங்கத்தில் சிறுவயது முதல் சேர்ந்து இயங்கும், எமது சங்கத்தால் “காரை கலைச்சுடர்” என கௌரவிக்கப்பட்ட, செல்வி லாவண்யா...
எமது சங்கத்தின் காரைநகருக்கான சேவைகள் மற்றும் உண்டியல் நிதியிலிருந்து பிற இடங்களுக்கான மருத்துவ சேவைகள் இந்த நிதியாண்டிலும் பாரியளவில்...
காரைநகர் மக்களுக்கு சேவையாற்றும் எமது பிரித்தானிய காரை நலன்புரிச்சங்கம், கீழ்வரும் செயல்திட்டங்களை துரிதகதியில் காரைநகரில் செய்ய முடிவு செய்துள்ளது....